TO WEAR ONE'S HEART UPON ONE'S SLEEVE.

<03> Носить свое сердце на рукаве. Ср. Душа нараспашку.


Англо-русский словарь цитат, пословиц, поговорок и идиом 

TO WEEP OVER AN ONION. →← TO WASH ONE'S DIRTY LINEN IN PUBLIC.

T: 0.113142653 M: 3 D: 3